FORMULÁR SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKA

V snahe zabezpečiť trvalé zlepšovanie našich služieb, Vás prosíme o objektívne posúdenie činnosti a kvality služieb poskytovaných našou spoločnosťou.

1. Ste spokojný s rozsahom ponúkaných tovarov a služieb?
spokojný     skôr spokojný     skôr nespokojný     nespokojný    
2. Ako by ste hodnotili kvalitu a úroveň služieb, poskytovaných našou spoločnosťou?
spokojný     skôr spokojný     skôr nespokojný     nespokojný    
3. Ste spokojný s dodacími a objednávacími lehotami?
spokojný     skôr spokojný     skôr nespokojný     nespokojný    
4. Ako by ste charakterizovali prístup a ochotu zamestnancov spoločnosti WINFA, s.r.o. pri vybavovaní Vašich požiadaviek?
spokojný     skôr spokojný     skôr nespokojný     nespokojný    
5. Ste spokojní s úrovňou informovanosti a dostupnosťou informácií o tovaroch a službách zo strany spoločnosti WINFA, s.r.o?
spokojný     skôr spokojný     skôr nespokojný     nespokojný    
6. Ste spokojný pri rokovaniach s našimi zamestnancami?
spokojný     skôr spokojný     skôr nespokojný     nespokojný    
7. Ste spokojný s postupom a riešením sťažností alebo reklamácií z hladiska profesionality a včasného vybavenia?
spokojný     skôr spokojný     skôr nespokojný     nespokojný    
8. Zodpovedajú podľa Vášho názoru ceny našich tovarov a služieb dodanej kvalite?
spokojný     skôr spokojný     skôr nespokojný     nespokojný    
9. Sú doklady a označenie podľa Vašich predstáv?

spokojný     skôr spokojný     skôr nespokojný     nespokojný    


Ďakujeme za Váš čas venovaný tomuto dotazníku.