HARDOX


PDF verzia ku katalógu 1 Hardox-Vlastnosti a spracovanie (program ACROBAT READER - stiahnuť program)
PDF verzia ku katalógu 2 (používa program ACROBAT READER - stiahnuť program)
PDF verzia ku katalógu 3 (používa program ACROBAT READER - stiahnuť program)
PDF verzia ku katalógu 4 (používa program ACROBAT READER - stiahnuť program)


Materiálové listy HARDOX:

hardox HARDOX 400 je najrozšírenejší v rade oteruvzdorných plechov HARDOX. Vzhľadom k vysokej úrovni húževnatosti a bezproblémovej zvariteľnosti sa často používa ako oteruvzdorný a konštrukčný plech súčasne.HARDOX 450 bol vyvinutý pôvodne pre korby nákladných automobilov.
Ponúka zvýšenú tvrdosť (teda aj oteruvzdornosť) pri zachovaní vysokej húževnatosti a veľmi dobrej zvariteľnosti.
V súčasnej dobe sa stále častejšie používa aj na iné aplikácie, v ktorých sa predtým používal materiál HARDOX 400.
HARDOX 500 je používaný hlavne v aplikáciách, kde sa vyžaduje veľmi vysoká životnosť v podmienkach oteruvzdornosti alebo pre aplikácie vo veľmi tvrdých horninách alebo mineráloch.


Bočné kliny na čelusťový drvič
HARDOX 600 ponúka extrémnu tvrdosť pri vysokej húževnatosti a konkuruje materiálom ako oceľoliatiny, mangánové liatiny, keramika, a ponúka lepšiu dostupnosť a spracovateľnosť než uvádzané materiály.Obloženie otryskávacej kabíny

Kladivá drvičov

U oceli HARDOX 600 budú konečné hodnoty mechanických vlastností a ponuka vyrábaných hrúbok postupne upresňované. U oceľových plechov HARDOX je hutným atestom zaručené rozpätie hodnôt tvrdosti a chemického zloženia oceli. Vyššie uvedené hodnoty vrubovej húževnatosti KV a uhlíkového ekvivalentu Ce sú uvedené ako typické hodnoty.