ISO

Dňa 06.05.2015 bola naša spoločnosť recertifikovaná a získali sme Certifikát ISO 9001:2008
Certifikát ISO 9001:2000


POLITIKA KVALITY

KVALITA je základom našej firmy ako výhradného zástupcu Švédskej spoločnosti SSAB Oxelösund na Slovensku pre predaj špeciálnych ocelí a výroby polotovarov z nich.
PRIORITOU je pre nás spokojný zákazník obslúžený na základe dohodnutých podmienok a možností spoločnosti.

Cieľom spoločnosti WINFA, s.r.o. je zabezpečiť dlhodobý, úspešný a komplexný rozvoj podnikateľských aktivít. Plne si uvedomujeme, že tento cieľ môžeme dosiahnuť len úplným uspokojovaním pot.stavebným kameňom rozvoja spoločnosti a preto ich sústavne získavame pre plnenie tohoto cieľa a budeme efektívne využívať ich um a schopnosti na dosiahnutie neustáleho zlepšovania všetkých našich podnikateľských aktivít.

STRATEGICKÉ ZÁMERY
 • Poskytovať komplexné služby zákazníkom súvisiace s dodávkami oteruvzdorných a pevnostných plechov, výpalkov a náhradných dielov z nich.
 • Rozširovať poskytovanie komplexných dodávok pre kameňo spracujúci a ťažobný priemysel, cementárenský a cement spracujúci priemysel, recyklačný priemysel prostredníctvom výrobkov a náhradných dielov z ponúkaných plechov.
 • Presadiť sa ako jeden z významných partnerov strojárskych podnikov pre dodávky špeciálnych ocelí, výpalkov a náhradných dielov z týchto ocelí.
 • Zabezpečovať rozvoj manažmentu kvality s dôrazom na rast profesijnej úrovne pracovníkov a vysokej spokojnosti zákazníkov.
 • Zabezpečenie kvality a jej neustále zlepšovanie je základnou povinnosťou každého zamestnanca spoločnosti, ktorý je zodpovedný predovšetkým za kvalitu vlastnej vykonanej práce.

HLAVNÉ ZÁSADY POLITIKY KVALITY

"Kvalita je keď sa vracia zákazník, nie tovar"

 • Vo vzťahu k zákazníkom prezentovať vysokú kvalitu práce a ochotu zabezpečiť požiadavky zákazníka v celom rozsahu. V jednaniach so zákazníkmi preferovať zdvorilosť, solídnosť a korektnosť, spolu s vysokou odbornosťou a dôkladnosťou neustále dbať o spokojnosť našich zákazníkov ako o základný predpoklad nášho dlhodobého úspechu.
 • Ako predpoklad poskytovania kvalitných služieb zákazníkom udržiavať vysokú úroveň organizácie práce v rámci jednotlivých organizačných jednotiek spoločnosti, zabezpečiť neustále zlepšovanie úrovne vykonávaných činností, uplatňovať rovnaké princípy odbornosti, solídnosti, korektnosti a zdvorilosti platné pre zákazníkov i vo vzťahoch vnútri spoločnosti.
 • Motivovať pracovný kolektív spoločnosti k zvyšovaniu a udržiavaniu vysokej úrovne kvality práce, uprednostňovať preventívne riešenia na predchádzanie nedostatkom a nezhodám. Poskytovať im k tomu potrebné prostriedky a sústavným vzdelávaním aj zabezpečiť potrebné vedomosti.
 • Zabezpečiť trvalé zlepšovanie systému riadenia kvality.

riaditeľ spoločnosti: Miloš Vinš
Chyba | WINFA s.r.o.

Chyba

Error message

 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at D:\webs\www.winfa.sk\includes\common.inc:2748) in drupal_send_headers() (line 1233 of D:\webs\www.winfa.sk\includes\bootstrap.inc).
 • PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 145 Table '.\do1142401db\watchdog' is marked as crashed and should be repaired: INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => cron [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:209:"SQLSTATE[HY000]: General error: 145 Table '.\do1142401db\watchdog' is marked as crashed and should be repaired: SELECT w.wid AS wid FROM {watchdog} w ORDER BY wid DESC LIMIT 1 OFFSET 999; Array ( ) ";s:9:"%function";s:12:"dblog_cron()";s:5:"%file";s:47:"D:\webs\www.winfa.sk\modules\dblog\dblog.module";s:5:"%line";i:113;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://www.winfa.sk/oteruvzdorne-vysokopevne-ocele/iso [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 10.19.1.102 [:db_insert_placeholder_9] => 1501080417 ) in dblog_watchdog() (line 160 of D:\webs\www.winfa.sk\modules\dblog\dblog.module).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.