ISO

Dňa 06.05.2015 bola naša spoločnosť recertifikovaná a získali sme Certifikát ISO 9001:2008
Certifikát ISO 9001:2000


POLITIKA KVALITY

KVALITA je základom našej firmy ako výhradného zástupcu Švédskej spoločnosti SSAB Oxelösund na Slovensku pre predaj špeciálnych ocelí a výroby polotovarov z nich.
PRIORITOU je pre nás spokojný zákazník obslúžený na základe dohodnutých podmienok a možností spoločnosti.

Cieľom spoločnosti WINFA, s.r.o. je zabezpečiť dlhodobý, úspešný a komplexný rozvoj podnikateľských aktivít. Plne si uvedomujeme, že tento cieľ môžeme dosiahnuť len úplným uspokojovaním pot.stavebným kameňom rozvoja spoločnosti a preto ich sústavne získavame pre plnenie tohoto cieľa a budeme efektívne využívať ich um a schopnosti na dosiahnutie neustáleho zlepšovania všetkých našich podnikateľských aktivít.

STRATEGICKÉ ZÁMERY
  • Poskytovať komplexné služby zákazníkom súvisiace s dodávkami oteruvzdorných a pevnostných plechov, výpalkov a náhradných dielov z nich.
  • Rozširovať poskytovanie komplexných dodávok pre kameňo spracujúci a ťažobný priemysel, cementárenský a cement spracujúci priemysel, recyklačný priemysel prostredníctvom výrobkov a náhradných dielov z ponúkaných plechov.
  • Presadiť sa ako jeden z významných partnerov strojárskych podnikov pre dodávky špeciálnych ocelí, výpalkov a náhradných dielov z týchto ocelí.
  • Zabezpečovať rozvoj manažmentu kvality s dôrazom na rast profesijnej úrovne pracovníkov a vysokej spokojnosti zákazníkov.
  • Zabezpečenie kvality a jej neustále zlepšovanie je základnou povinnosťou každého zamestnanca spoločnosti, ktorý je zodpovedný predovšetkým za kvalitu vlastnej vykonanej práce.

HLAVNÉ ZÁSADY POLITIKY KVALITY

"Kvalita je keď sa vracia zákazník, nie tovar"

  • Vo vzťahu k zákazníkom prezentovať vysokú kvalitu práce a ochotu zabezpečiť požiadavky zákazníka v celom rozsahu. V jednaniach so zákazníkmi preferovať zdvorilosť, solídnosť a korektnosť, spolu s vysokou odbornosťou a dôkladnosťou neustále dbať o spokojnosť našich zákazníkov ako o základný predpoklad nášho dlhodobého úspechu.
  • Ako predpoklad poskytovania kvalitných služieb zákazníkom udržiavať vysokú úroveň organizácie práce v rámci jednotlivých organizačných jednotiek spoločnosti, zabezpečiť neustále zlepšovanie úrovne vykonávaných činností, uplatňovať rovnaké princípy odbornosti, solídnosti, korektnosti a zdvorilosti platné pre zákazníkov i vo vzťahoch vnútri spoločnosti.
  • Motivovať pracovný kolektív spoločnosti k zvyšovaniu a udržiavaniu vysokej úrovne kvality práce, uprednostňovať preventívne riešenia na predchádzanie nedostatkom a nezhodám. Poskytovať im k tomu potrebné prostriedky a sústavným vzdelávaním aj zabezpečiť potrebné vedomosti.
  • Zabezpečiť trvalé zlepšovanie systému riadenia kvality.

riaditeľ spoločnosti: Miloš Vinš