OteruvzdornosťZariadenia používané v lomoch, štrkovniach, pieskovniach, teheľniach, cementárňach, stavebníctve, a strojárstve sú vystavené ťažkým podmienkam rôznych typov oteru, rázové a erozívne opotrebenie kombinované s veľkou defomáciou si vyžadujú materiály rôzneho zloženia a rôznych vlastností.

  1. Oterová platňa z ocele HARDOX môže vydržať väčšinu typov opotrebenia. Pri manipulácii s minerálmi je opotrebenie zriedkavo povahy čisto oterovej či rázovej. Zvyčajne je ich kombináciou. Oterová platňa HARDOX s tvrdosťou 400 - 600 Brinellov môže vydržať väčšie opotrebenie a používa sa pri aplikáciách s kombinovaným opotrebením.

  2. Guma je vynikajúci, energiu absorbujúci materiál a podobne ako mangánová oceľ, je najlepšia, keď je dopad kolmý na povrch.

  3. Liate oterové platne napr. z Nihardu, môžu vydržať určité množstvo dopadov a v dôsledku svojej vysokej tvrdosti môžu vydržať opotrebenie trením.
    Nevýhodami sú krehkosť a dlhý čas dodávky.

  4. Keramika je nepoužiteľná pri rázovom opotrebení, avšak má vysokú odolnosť proti abrazii, keď je vystavená čistému opotrebeniu trením.

ABRÁZIA

Abrázia sa prejavuje v rôznych podobách, pričom vplyv jednotlivých typov abrázie na životnosť sa v rôznych prípadoch líši.

Medzi najbežnejšie typy abrázie patrí trecia a rázová abrázia. Často sa tiež vyskytuje abrázia v štrbine, ktorú spôsobujú abrazívne častice zachytené v úzkej medzere medzi dvoma pevnými povrchmi.
Každú horninu tvorí jedinečná kombinácia minerálov, ktorá tiež ovplyvní konkrétne opotrebenie trením. Program WearCalc, ktorý je k dispozícii u našich technických manažérov, popisuje a počíta relatívne rozdiely medzi materiálmi. Tento program umožňuje stanoviť relatívnu životnosť a porovnávať v súvislosti s trením rôzne riešenia. Vo všetkých situáciách, kedy dochádza k treniu, sú plechy Hardox predpokladom k vynikajúcej oteruvzdornosti.

Trecia abrázia
U trecej abrázie sa voľne posúvajú a kĺžu abrazívne častice ako napr. zemina. Výberom tvrdšieho plechu Hardox sa výrazne predĺži životnosť.

Rázová abrázia
V prípade trenia nárazom spracovávaný materiál naráža na komponent pod rôznymi uhlami. V tomto prípade sa životnosť predĺži, pokiaľ zvolíte plech Hardox s vyššou tvrdosťou.

Abrázia v štrbine
V prípade abrázie v štrbine je zložitejšie kvantifikovať predĺženie životnosti komponentov vystavených treniu. Vyššia tvrdosť plechov Hardox vždy výrazne predĺži životnosť.

450 Brinellov - Nový štandard oteruvzdorných ocelí