12. Medzinárodný demonštračný veľtrh strojov a zariadení pre ťažobný priemysel

12. Medzinárodný demonštračný veľtrh strojov a zariadení pre ťažobný priemysel

Pozývame Vás na návštevu nášho stánku na 12. Medzinárodnom demonštračnom veľtrhu strojov a zariadení pre ťažobný priemysel, úpravnícky priemysel a stavebníctvo EXPO Lesní lom, ktorý sa uskutoční v dňoch 19.-21.06.2018