ARMOX

Podrobné parametre nájdete na stránkach dodávateľa SSAB

Pre viac informácii kliknite na odkaz:

 

Vyrábame časti na špeciálnu techniku – civilnú i vojenskú z materiálov ARMOX 500, ARMOX 600 a ARMOX 370.
Pancierový plech Armox 500T má výborné balistické vlastnosti v kombinácii s vysokou tvrdosťou a pevnosťou, avšak prekvapuje ľahkým zaobchádzaním vo výrobe.

Využite materiálu ARMOX v praxi:

  • v bankách na prepážky a dvere
  • v odmíňovacích vozidlách
  • vo vozidlách pre diplomatov
Druh ocele Hrúbka [mm]
Armox 300T 3.0-5.0
Armox 340T 5.0-50.0
Armox 370T 1 3.0-100.0
Armox 370T 2 3.0-100.0
Armox 440T 4.0-30.0
Armox 500T 3.0-80.0
Armox 560T 5.0-100.0
Armox 600T 4.0-20.0
Armox Advance 4.0-7.9