DOCOL

hardox certifikat

Podrobné parametre nájdete na stránkach dodávateľa SSAB

Pre viac informácii kliknite na odkaz:

Druh ocele Hrúbka (mm)
Docol 420 LA 0,50 – 2,10
Docol 500 LA 0,50 – 2,10
Docol 800 Roll 0,50 – 2,10
Docol 1000 Roll 0,50 – 2,10
Docol 500 DP 0,50 – 2,10
Docol 500 DL 0,50 – 2,10
Docol 600 DP 0,50 – 2,10
Docol 600 DL 0,50 – 2,10
Docol 600 GC 0,50 – 2,10
Docol 800 DP 0,50 – 2,10
Docol 800 DL 0,50 – 2,10
Docol 1000 DP 0,50 – 2,10
Docol 1000 DPZE 0,50 – 2,10
Docol 900 M 0,50 – 2,10
Docol 900 MZE 0,50 – 2,10
Docol 1200 M 0,50 – 2,10
Docol 1200 MZE 0,50 – 2,10
Docol 1400 M 0,50 – 2,10
Docol 1400 MZE 0,50 – 2,10
Docol 1500 M 0,50 – 2,10
Docol 700 W 0,50 – 2,10
Docol Strap 800
Docol Strap 930
Dogal 420 LAD 0,50 – 2,50
Dogal 460 LAD 0,80 – 2,50
Dogal 500 LAD 0,80 – 2,50
Dogal 800 Roll 0,80 – 2,00
Dogal 1000 Roll 0,80 – 2,00
Dogal 500 DP 0,70 – 2,00
Dogal 600 DP 0,80 – 2,00
Dogal 800 DP 0,80 – 2,00
Dogal 800 DPX 0,80 – 2,00
Dogal 1000 DPX 0,80 – 2,00