Docol | winfa.sk

Pokročilé ocele s vysokou pevnosťou pre automobilový priemysel. Ocele patriace pod značku Docol® od spoločnosti SSAB spĺňajú špecifické normy VDA, SAE, EN, JIS a OEM.

Produkty

Docol® 900 M

Táto martenzitická oceľ má veľmi vysokú medzu klzu a extrémne vysokú pevnosť v ťahu. Okrem dobrej ťahovej schopnosti a dobrých vlastností napínania hrán, je dobrá aj pri zváraní. Robustný a nákladovo efektívny nosník bočného nárazu môže byť vyrobený z pokročilej vysoko pevnej ocele s úrovňou pevnosti 800 MPa. Pre nižšiu hmotnosť a vyššiu bezpečnosť však odporúčame minimálne 1400 MPa. Pre najlepšie zníženie hmotnosti by ste mali používať vyššie triedy so zníženou hrúbkou.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® 1100 M

Martenzitická oceľ s pokročilou vysokou pevnosťou v ťahu, ktorá pomáha zlepšiť odolnosť proti nárazu a vytvoriť ľahkú konštrukciu. Docol® je jedna z najpevnejších za studena valcovaných moderných vysokopevnostných ocelí na trhu a využíva sa pre automobilové aplikácie, akými sú nosníky bočného nárazu, nárazníky a konštrukčné komponenty.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® 1200 M

Ľahká výstuž prahu vyrobená tvarovaním za studena z martenzitickej ocele Docol® poskytuje dobrý výkon pri náraze a je cenovo efektívnym riešením. Docol® HR 1200M je navrhnutý tak, aby spĺňal normy EN 10131, EN 10051 a VDA 239-100:2016.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® 1300 M

Martenzitická oceľ Docol® 1300M pomáha zlepšiť odolnosť pri náraze a zabezpečuje ľahkú konštrukciu.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® 1400 M

Martenzitická oceľ Docol® 1400M je jedna z najsilnejších martenzitických ocelí Docol®. Využíva sa pre automobilové aplikácie, akými sú nosníky bočného nárazu a konštrukčné komponenty.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® 1500 M

Patrí do rodiny martenzitických ocelí a okrem aplikácie nosníkov bočného nárazu a nárazníkov, môže sa tiež využiť ako ochrana batérie pri elektrických vozidlách. Docol® 1500 M môže byť dodaný ako galvanicky pozinkovaný a je navrhnutý tak, aby vyhovoval norme VDA 239-100:2016.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® 1700 M

Najsilnejšia martenzitická oceľ, ktorá je alternatívou hliníka vhodná pre ľahký dizajn s nákladovo efektívnou výrobou a udržateľnými funkciami.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® 600CP

Docol® 600CP je oceľ pre zložité tvary so schopnosťou absorbovať energiu a odolnosťou proti korózii. Galvanická ochrana proti korózii týchto výrobkov s povrchovou úpravou na báze zinku ich robí ideálnymi pre komponenty v mokrom prostredí.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® 800CP

Oceľ valcovaná za tepla vhodná pre ramená a iné časti podvozku. Docol® HR 800CP má dobré únavové vlastnosti, pokiaľ ide o únavu pri nízkom cykle a tiež ponúka lepší výkon pri obrubovaní a rozširovaní otvorov ISO v porovnaní s triedami DP. Táto trieda je vhodná pre aplikácie, kde sa vyžaduje vysoká pevnosť, dobrá ohybnosť a schopnosť roztiahnutia príruby. Typickým príkladom je spodné ovládacie rameno. Pomocné rámy vyrobené z pokročilej vysokopevnostnej ocele valcovanej za tepla s vynikajúcimi únavovými vlastnosťami poskytujú robustnosť a zároveň nízku hmotnosť.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® 1000CP

Docol® 1000CP je vyrobený na tvárnenie za studena a umožňuje úzky polomer ohybu pri aplikáciách s vysokou pevnosťou. Tieto ocele sa vyznačujú vysokou medzou klzu a zlepšenou čistotou, čo umožňuje úzky polomer.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® 1200CP

Komplexná fázová oceľ Docol® 1200CP je vyvinutá pre zvýšenú bezpečnosť v automobiloch. Jeho ultra vysoká pevnosť v kombinácii so zlepšenou tvarovateľnosťou umožňuje zníženie hmotnosti pri aplikáciách BIW.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® 355 HE

Typy Docol® HE sú vysokopevné nízkolegované ocele so zlepšenou miestnou tvárnosťou. Táto trieda automobilovej ocele, vyvinutá pre najnáročnejšie konštrukčné a výrobné výzvy, poskytuje zlepšené vlastnosti pre tých, ktorí čelia problémom s konvenčným materiálom HSLA. Typické aplikácie zahŕňajú podvozok, sedadlá, mechanizmy a hnacie ústrojenstvo.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® 420 HE

Oceľ s vysokou ťažnosťou hrany, vhodná aj na jemné strihanie.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® 460 HE

Automobilová oceľ so zlepšenou miestnou tvárnosťou a pomerom rozťažnosti otvorov.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® 500 HE

Oceľ valcovaná za tepla špeciálne navrhnutá pre ťažnosť okrajov a náročné podmienky.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® 600 DH

Docol® 600DH-GI TRIP asistované dvojfázové ocele poskytujú zlepšenú tvarovateľnosť s dobrou zvariteľnosťou a sú vhodné pre bezpečnostné a konštrukčné komponenty automobilov. Táto oceľ prechádza špeciálnym tepelným spracovaním, čím vzniká prevažne dvojfázová štruktúra. Ferit, ktorý dodáva jedinečné tvarovacie vlastnosti, predstavuje jednu fázu a martenzit, ktorý zodpovedá za pevnosť, predstavuje druhú fázu. Malé množstvo bainitu a zvyškového austenitu ďalej zlepšuje tvárnosť.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® 800 DH

Dvojfázové ocele s asistenciou Docol® 800DH-GI TRIP poskytujú zlepšenú tvarovateľnosť s dobrou zvariteľnosťou a sú vhodné pre bezpečnostné a konštrukčné komponenty automobilov. Táto oceľ prechádza špeciálnym tepelným spracovaním, čím vzniká prevažne dvojfázová štruktúra. Ferit, ktorý dodáva jedinečné tvarovacie vlastnosti, predstavuje jednu fázu a martenzit, ktorý zodpovedá za pevnosť, predstavuje druhú fázu. Malé množstvo bainitu a zvyškového austenitu ďalej zlepšuje tvárnosť.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® 500 DP

Dvojfázová oceľ Docol® 500DP má dobrú tvárnosť a zvárateľnosť a je vhodná pre bezpečnostné komponenty automobilov, ako sú výstuhy. Táto oceľ prechádza špeciálnym tepelným spracovaním v kontinuálnej žíhacej linke, čím vzniká dvojfázová štruktúra. Ferit, ktorý dodáva jedinečné tvarovacie vlastnosti, predstavuje jednu fázu a martenzit, ktorý zodpovedá za pevnosť, predstavuje druhú fázu.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® 600 DP

Dvojfázová oceľ Docol® 600DP má dobrú tvarovateľnosť a zvárateľnosť. Vďaka svojmu zloženiu sa táto oceľ ľahko zvára, pričom je citlivá na tepelné spracovanie (> 200 °C).

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® 800 DP

Pre Docol® 800 DP je veľký rozdiel v klznosti a pevnosti v ťahu v nedeformovaných oblastiach. Pracovné spevnenie pri tvárnení je veľmi silné. Vďaka svojmu zloženiu sa tieto ocele ľahko zvárajú, ale sú citlivé na tepelné spracovanie (> 200 °C). Navrhnuté tak, aby spĺňal EN10131.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® 1000 DP

Naša najpokročilejšia vysokopevnostná DP oceľ na tvárnenie a zváranie, ktorá je vyvinutá pre zvýšenú bezpečnosť v automobiloch. Jeho vysoká pevnosť umožňuje dobré zníženie hmotnosti pri aplikáciách BIW.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® 600 FB

Docol® 600FB je moderná za tepla valcovaná pokročilá vysokopevná oceľ s matricou z feritu alebo spevneného feritu s obsahom bainitu alebo spevneného bainitu a so zjemnenou veľkosťou zrna.

Táto trieda ocele je vhodná pre za studena tvarované automobilové komponenty, ako sú kolesá, podvozkové komponenty a rôzne konštrukčné výstuže. Tvarovateľnosť je veľmi dobrá, najmä pri rozširovaní otvorov.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® PHS 1500

Kaliteľná bórová oceľ pre automobilový priemysel, legovaná malým percentom bóru na zlepšenie vytvrditeľnosti. Dostupné ako valcované za tepla aj za studena.

Ocele Docol® PHS 1500 sú špeciálne vyvinuté pre diely a komponenty, ktoré sa vyrábajú priamym aj nepriamym lisovaním za tepla. Aplikácie zahŕňajú bezpečnostné diely, akými sú nosníky dverí, systémy nárazníkov a výstuhy B-stĺpikov.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® PHS 1800

Docol® PHS 1800 je valcovaný za studena a legovaný malým percentom bóru na zlepšenie prekaliteľnosti. Táto oceľ je špeciálne vyvinutá pre diely a komponenty, ktoré sa vyrábajú priamym aj nepriamym lisovaním za tepla.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® PHS 2000

Docol® PHS 2000 je oceľ kalená lisovaním. Ocele Docol® PHS 2000 sú optimalizované pre diely a komponenty, ktoré sa vyrábajú priamym aj nepriamym lisovaním za tepla. Aplikácie zahŕňajú bezpečnostné diely, ako sú nárazníkové systémy, nárazové nosníky dverí a výstuže B-stĺpikov.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® 420LA

Ocele Docol® 420LA sú vysokopevnostné nízkolegované ocele, dostupné ako valcované za tepla, tak aj za studena. Ponúka konzistentné vlastnosti pre moderné a rýchle výrobné metódy.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® 460LA

Docol® 460LA je k dispozícii ako valcovaný za tepla aj za studena. Tieto ocele sú vhodné do prevádzok, kde je potrebná vyššia pevnosť. Ponúka konzistentné vlastnosti pre moderné, rýchle výrobné metódy.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® 500LA

Pre operácie vyžadujúce vyššiu pevnosť. Ocele Docol® 500LA sú vysokopevnostné nízkolegované ocele, ktoré ponúkajú konzistentné vlastnosti pre moderné, rýchle výrobné metódy. Dostupné ako valcované za tepla aj za studena. Typické aplikácie zahŕňajú ohýbané profily.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® 550LA

Ocele Docol® 550LA sú vysokopevnostné nízkolegované ocele valcované za tepla.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® 600LA

Oceľ valcovaná za tepla určená na tvárnenie za studena. Docol® 600LA je vysoko pevná nízkolegovaná oceľ. Typické aplikácie zahŕňajú komponenty a diely, akými sú nosné konštrukcie, napríklad podvozky.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® 650LA

Oceľ valcovaná za tepla určená na tvárnenie za studena. Docol® 650LA je vysoko pevná nízkolegovaná oceľ, ktorá ponúka konzistentné vlastnosti pre moderné, rýchle výrobné metódy. Typické aplikácie zahŕňajú komponenty a diely, akými sú nosné konštrukcie, napríklad podvozky.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® 700LA

Konštrukčné ocele valcované za tepla. Ocele Docol® 700LA sú vyrobené na tvárnenie pevnejších a ľahších štruktúr za studena. Typické aplikácie zahŕňajú komponenty a diely v náročných nosných konštrukciách, akými sú podvozky.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® Tube 420LA

Docol® Tube 420LA je moderná vysoko pevná nízkolegovaná presná trubica. Je k dispozícii v kruhových, obdĺžnikových a štvorcových tvaroch a je dodávaná s rôznymi povrchovými úpravami a povrchmi. Používa sa v automobilovom priemysle, kde je dôležitá odolnosť, tvarovateľnosť a zvárateľnosť.

Docol® Tube 420LA sa vyrába tvárnením za studena a vysokofrekvenčným zváraním z čistej, vysokokvalitnej ocele SSAB modernými a efektívnymi rúrovými linkami.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® Tube 500LA

Docol® Tube 500LA je moderná vysoko pevná nízkolegovaná presná rúra na morený povrch valcovaný za studena alebo za tepla. Dostupné v kruhových, obdĺžnikových a štvorcových tvaroch.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® Tube 600LA

Docol® Tube 500LA je moderná vysoko pevná nízkolegovaná presná rúra na morený povrch valcovaný za studena alebo za tepla. Dostupné v kruhových, obdĺžnikových a štvorcových tvaroch.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® Tube 700LA

Docol® Tube 700LA sa vyrába tvárnením za studena a vysokofrekvenčným zváraním z čistej, vysokokvalitnej ocele SSAB modernými a efektívnymi rúrovými linkami. Oceľ je dostupná v rôznych tvaroch.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® Tube R8

Poskytuje pokročilú vysokú pevnosť a absorpciu energie. Docol® Tube R8 je produktový rad zváraných za studena tvarovaných kruhových rúr z vysokopevnostnej ocele, špeciálne zameraný na požiadavky odvetvia motoristického športu a podobných výrobcov. Je určený pre aplikácie vyžadujúce kombináciu extrémne vysokého výkonu a štíhleho dizajnu.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® Tube 590DP

Docol® Tube 590DP je vysoko pevná tvarovateľná presná rúra vyrobená z dvojfázovej ocele s vysokou pevnosťou v ťahu a veľmi dobrou tvarovateľnosťou. Je k dispozícii v kruhových, obdĺžnikových a štvorcových tvaroch a je dodávaný s rôznymi povrchovými úpravami a možnosťami povrchu vrátane valcovania za studena (nepoťahované), galvanizovaného, ​​galvanealovaného a galvanizovaného povrchu.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® Tube 780DP

Docol® Tube 780DP je pokroková, vysoko pevná tvarovateľná rúra vyrobená z dvojfázovej ocele s vysokou pevnosťou v ťahu, vylepšenou tvárnosťou alebo zvýšenou medzou klzu. Je k dispozícii v kruhových, obdĺžnikových a štvorcových tvaroch a je dodávaný s rôznymi povrchovými úpravami a možnosťami povrchu.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Docol® Tube 980DP

Poskytuje pokročilú vysokú pevnosť a absorpciu energie. Docol® Tube 980 je trubica s ultra vysokou pevnosťou vyrobená z dvojfázovej ocele.

Použitie
Odolné voči opotrebovaniu
Tvrdosť (HBW):
425 - 475
Vrubová húževnatosť pri hrúbke 20mm:
27 J/ -20°C
Hrúbka: 
4 - 25.4 mm
Dĺžka
až 14630 mm
Štandardy:
EN 10029

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.