Odolný ľahký kontajner

Odolný ľahký kontajner

Trnavská firma Winfa, s. r. o., navrhla a v kooperácii vyrobila abroll kontajner kompletne z materiálu Hardox 450. Použitá oterovzdorná a súčasne vysokopevnostná oceľ umožňuje skonštruovať ľahší a súčasne odolnejší kontajner.

Za štandardné ťažké kontajnery väčšinou považujeme variant s objemom 30 až 40 m³, s hmotnosťou cca 2 700 až 3 100 kg, pričom kontajner je vyrobený z oceľových plechov akosti S235, respektíve S355, s hrúbkou dna 5 mm a 3 mm bočnej steny a čela. Za odolnosť kontajnera považujeme jeho životnosť.

Existujú v podstate 3 základné deštrukčné mechanizmy kontajnera. Plastická deformácia (priehlbina) vedúca prípadne až k potrhaniu stien alebo dna, únavové trhliny vo zvarových spojoch a oter. Z týchto troch poškodzujúcich mechanizmov je väčšinou rozhodujúca deformácia z prehýbania stien alebo dna kontajnera. Výrazné poškodenie kontajnera oterom je problém len vo veľmi špeciálnych prípadoch a únavové trhliny zvarových spojov sú ovplyvnené omnoho viac kvalitou zvárania než použitým materiálom.

Existuje jednoduchý spôsob, ktorým možno zvýšiť odolnosť oceľovej konštrukcie proti plastickej deformácii a tým je použitie pevnejšej ocele. V súčasnosti sa používa ako štandardný materiál na výrobu kontajnerov oceľ S235 (s medzou klzu Re = 235 MPa) a oceľ S355 je už považovaná za vysokopevnostnú. Avšak dnes existujú ocele vo forme plechov alebo pásov, ktorých medza klzu dosahuje až do úrovne Re = 1 500 MPa.

IMG_20180713.jpg

IMG_0414.jpg

IMG_2059.png

IMG_2444.png

Kategórie

Žiadne kategórie.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.